Culture Minister’s mockery of the FGM! not funny Painful Cake video

Kulturministerns hån mot de könsstympade! Culture Minister’s mockery of the FGM!

Av Torbjörn Jerlerup den 16 april 2012 By Torbjorn Jerlerup April 16, 2012


Painful Cake

Moderna museet firade nyligen World Art day . Museum of Modern Art recently celebrated World Art Day . Ett av de tema man hade var: könsstympningar. One of the theme we had were: female genital mutilation. Kulturministern i egen hög person deltog. Culture Minister in person attended. Om man kikar på bilderna från invigningen undrar man hur de egentligen tänkt. If you peep the pictures from the inauguration, one wonders how they really thought. En tårta i form av en stereotyp afrikansk kvinna fanns nämligen där och kunde skäras upp av den vita (!) publiken, med början från klitoris. A cake in the shape of a stereotypical African woman there was not there and could be cut by the white (!) Audience, starting with the clitoris.

Det kanske inte ser så bizarrt ut, men kika på de andra bilderna. It may not look so bizarre, but look at the second picture.

Hmmm… Var är alla de som skrek högt då konstbilder på färgade som negerslavar debatterades. Hmmm … Where are all those who cried when art images on colored as negro slaves were debated. Detta är väl ändå en aning mer magstarkt? This is surely a little more bit rich?

För att ge detta en politisk inramning. To give this a political setting. Ett museum får givetvis göra hur de vill, det ska inte staten blanda sig in i. Men ska verkligen en kulturminister delta i en sån här installation kring könsstympning? A museum may of course do what they want, it is not government interference in in. But to be truly a Culture to participate in this kind of installation on circumcision? Könsstympning är allvarliga saker och många, många tusen dör varje år på grund av detta. Genital mutilation is a serious business and many, many thousands die each year because of this. Det är inget en kulturminister ska skratta åt! This is not a minister of culture to laugh at!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close